ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
--- เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2561 กทม.

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 13 ธ.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 291 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
--- เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)  โพสเมื่อ 09 เม.ย. 2561
--- เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่าง วันที่ 19-22 เมษายน 2561 จังหวัดราชบุรี  โพสเมื่อ 06 มี.ค. 2561
--- เรียน สมาชิกกลุ่ม กทม. สามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมอบเกียติบัตรแข่งขันทักษะครั้งที่ 32 ปี 2561 กลุ่มกทม.  โพสเมื่อ 21 ก.พ. 2561
--- เรื่อง อาชีวะพัฒนากำลังคนยุคใหม่โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ (new s curve) ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า  โพสเมื่อ 21 ก.พ. 2561
--- ด่วน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 2561 - วันที่ 2 มี.ค. 2561  โพสเมื่อ 19 ก.พ. 2561
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย