ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 20 ก.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 549 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง MikroTik Certified for MikroTik Academy" ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.- 3 พ.ค. 2562 จ.นครนายก  โพสเมื่อ 10 เม.ย. 2562
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร BTEC – Pearson ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  โพสเมื่อ 22 มี.ค. 2562
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มกรุงเทพมหานคร (กลุ่มนำร่อง) เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ดิจิทัล ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กทม.  โพสเมื่อ 13 มี.ค. 2562
เรื่อง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12  โพสเมื่อ 12 ก.พ. 2562
เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2562  โพสเมื่อ 31 ม.ค. 2562
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย