ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
08 มี.ค. 2559 (เข้าชม 1049 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายเงินสมเด็จพระเทพฯวันที่ 8ก.พ.2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กทม.
24 ก.พ. 2559 (เข้าชม 9822 ครั้ง)
การประชุมการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนวันที่19ก.พ.59 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
18 ก.พ. 2559 (เข้าชม 3328 ครั้ง)
นายกสมาคมฯสัมภาษณ์ออกรายการเดินหน้าประชารัฐ วันที่17ก.พ.2559 ณ ช่อง NBT
18 ก.พ. 2559 (เข้าชม 3173 ครั้ง)
การประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการประชุมรวมภาครัฐและเอกชน วันที่ 17 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมสมาคม
18 ก.พ. 2559 (เข้าชม 8328 ครั้ง)
งานวันการศึกษาเอกชน วันที่ 10-11 ก.พ. 2559 ณ ห้างเซ็ลทรัล ลาดพร้าว กทม.
01 ก.พ. 2559 (เข้าชม 4754 ครั้ง)
ผอ.สมาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วันที่ 1 ก.พ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
01 ก.พ. 2559 (เข้าชม 3378 ครั้ง)
นายกสมาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพวันที่ 29 ม.ค. 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา
26 ม.ค. 2559 (เข้าชม 5489 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
08 ม.ค. 2559 (เข้าชม 5537 ครั้ง)
งานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการบริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่กอ.สช.วันที่ 6 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
15 ธ.ค. 2558 (เข้าชม 5430 ครั้ง)
งานแถลงข่าวการแข่งขันทำอาหารแบบตะวันตก วันที่ 14 ธ.ค. 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/23 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย