ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่
 กาญจนบุรี
1 ดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ 9 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์. 034621192-4 โทรสาร. 034621195
2 เทคโนโลยีกาญจนบุรี 61 ถนนบวร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์. 034516916 โทรสาร. 034516734
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 70 หมู่ที่2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   71120
โทรศัพท์. 034640388 โทรสาร. 034640188
4 บริหารธุรกิจชั้นสูงกาญจนบุรี 70 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   71120
โทรศัพท์. 034541844
5 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 293/2 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   71110
โทรศัพท์. 034611658 โทรสาร. 034611658
6 เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 645 หมู่ที่ 11 ถนนสายอู่ทอง-บ่อพลอย ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   71170
โทรศัพท์. 035651101
 จันทบุรี
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 199 หมู่ที่ 3 ถนนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   22000
โทรศัพท์. 039391666 โทรสาร. 039391698
8 ตากสินทิพย์เทคโนโลยี จันทบุรี 60 หมู่ที่ 4 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี   22150
โทรศัพท์. 039361088 โทรสาร. 039361588
9 วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก 594 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   22180
โทรศัพท์. 039421218-9 โทรสาร. 039364189
 ฉะเชิงเทรา
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 3/48 ซอย 5 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   24000
โทรศัพท์. 038512426 โทรสาร. 038512426
11 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 25 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   24000
โทรศัพท์. 038392103-9 โทรสาร. 038392118
12 เทคโนโลยีศรีวรการ 44 ถนนสวรรค์ประศาสน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   24000
โทรศัพท์. 038511074 โทรสาร. 038816118
13 พณิชยการฉะเชิงเทรา 3/20 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   24000
โทรศัพท์. 038516023-4 โทรสาร. 038516021
14 บางปะกงบริหารธุรกิจ 1/425 ซอย7/3 ถนนจรัญญานนท์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   24180
โทรศัพท์. 038538809-10 โทรสาร. 038539757
 ชลบุรี
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 ม.4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   20230
โทรศัพท์. 038042049,086-3777198 โทรสาร. 038042049
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 231/2 ม.2 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   20160
โทรศัพท์. 038206081-5 โทรสาร. 038789093,038206788
17 ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 478 ถนนราษฎร์ประสงค์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038270555 โทรสาร. 038270555
18 ชลบุรีเรืองกิตติ์พณิชยการ 528 ถนนพิพิธ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
19 ชลพินิจพณิชยการ 156/5 หมู่ที่ 3 ซอยริ่นฤทัย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038285371 โทรสาร. 038279455
20 ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 314/8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038799850-9 โทรสาร. 038799854
21 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 60/9 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 11 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038798557,038278773 โทรสาร. 038278773
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 80/90 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038784681-4 โทรสาร. 03878313
23 ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11 ถนนสุรชัย ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20130
โทรศัพท์. 038288689-92 โทรสาร. 038286276
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 856 ข. ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038271558 โทรสาร. 038271559
25 วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 89 หมู่ที่ 8 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000
โทรศัพท์. 038379763-4 โทรสาร. 038379766
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 55/5 หมู่ที่ 1 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   20170
โทรศัพท์. 038379523 โทรสาร. 038379606
27 ไทยอิโตะเทคโนโลยี (พัทยา) 310 หมู่ที่ 6 ซอยลับแล ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
โทรศัพท์. 038411064 โทรสาร. 038414649
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์ - เทค 134/1 ซอยวัดประชุมคงคา ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
โทรศัพท์. 038234343-4 โทรสาร. 038234343
29 พัทยาบริหารธุรกิจ 284 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
โทรศัพท์. 038370472,428938 โทรสาร. 038428938
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 119 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
โทรศัพท์. 038367319 โทรสาร. 038367650
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
โทรศัพท์. 038300164-5 โทรสาร. 038300626
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 231 หมู่ที่ 2 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   20160
โทรศัพท์. 038206081-3 โทรสาร. 038789093,038206788
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 12/19 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   20230
โทรศัพท์. 038352440,038351468 โทรสาร. 038351785
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 38/29 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   20230
โทรศัพท์. 038490490 โทรสาร. 038490492
35 วิศวกรรมแหลมฉบัง 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   20110
โทรศัพท์. 038311133 โทรสาร. 038323188
36 จอมเทียนบริหารธุรกิจ 133/5 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   20250
โทรศัพท์. 038737592 โทรสาร. 038737592
37 เทคนิคพณิชยการสัตหีบ 175 หมู่ที่ 9 ซอยนาจอมเทียน 13 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   20250
โทรศัพท์. 038237718 โทรสาร. 038235093
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 297/1-5 ม.6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
โทรศัพท์. 038-422126 โทรสาร. 038-411802
 ชัยนาท
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท 194 ถนนเขื่อนชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   17000
โทรศัพท์. 056411508 โทรสาร. 056420903
 นครนายก
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ข4-196/6 ถนนอุดมธานี ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก   26000
โทรศัพท์. 037311691 โทรสาร. 037313504
41 เทคโนโลยีวีรพัฒน์ 386/4 หมู่ที่ 4 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   26000
โทรศัพท์. 037321245 โทรสาร. 037321246
 นครปฐม
42 ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 25 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   73000
โทรศัพท์. 034250123 โทรสาร. 034241336
43 เทคโนโลยีนครปฐม 27 หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   73000
โทรศัพท์. 034-211-867-9 โทรสาร. 034-252-118
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 235 ถนนเพชรเกษม กม.68 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   73000
โทรศัพท์. 034200384-5 โทรสาร. 034200386
45 เซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี 20 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   73110
โทรศัพท์. 034292144 โทรสาร. 034321527
46 นาคประสิทธิ์ 97/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   73110
โทรศัพท์. 034311263 โทรสาร. 034222392
47 ภัทรนุสรณ์ 219/11 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   73110
โทรศัพท์. 034326871-2,034223229 โทรสาร. 034311200
 นนทบุรี
48 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. 120 ม.5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   11120
โทรศัพท์. 029619215-7 โทรสาร. 029619910
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี 100 ม.2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์. 028042171 โทรสาร. 028042173
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 20/29 ซอยงามวงศ์วาน23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์. 025919123-5 โทรสาร. 025919126
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 14/5 ม.6 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์. 029675050 โทรสาร. 029673932
52 พณิชยการนนทบุรี 25/1 หมู่ที่ 6 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์. 029685722 โทรสาร. 029685144
53 พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 114 หมู่ที่ 5 ซอยนนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์. 025801111 โทรสาร. 025801111 ต่อ 111
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 49/178 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์. 025891133 โทรสาร. 025899889
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 41/1 ม.14 ซอยวัดสังวรต ถนนกาญจนาภิเษก (กม.14) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140
โทรศัพท์. 029247601-5 โทรสาร. 029247601
56 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 9 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   11110
โทรศัพท์. 025712691-2 โทรสาร. 025717055
57 พณิชยการบางบัวทอง 91/2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   11110
โทรศัพท์. 029206440-1 โทรสาร. 029209866
58 วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 78 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   11120
โทรศัพท์. 029635051 โทรสาร. 022783583
 ปทุมธานี
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 39/48 ม.1 ซ.ลำลูกกา 65 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   12150
โทรศัพท์. 025328090-2 โทรสาร. 025328098
60 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 59 ม.8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์. 021912965 โทรสาร. 021912966
61 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 96/80 ม.2 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   12130
โทรศัพท์. 029957990-3 โทรสาร. 029957990
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 36/2 ม.11 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์. 029082392-4 โทรสาร. 029082534
63 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 35/27 ม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์. 025012323 โทรสาร. 025012323
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 130 ม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   12000
โทรศัพท์. 029796720-27 โทรสาร. 029796721
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 16/3 ม.2 ซอยสุวิมล ถนนปทุม-กรุงเทพ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   12000
โทรศัพท์. 025815548 โทรสาร. 029782844
 ประจวบคีรีขันธ์
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 14 ม.9 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77000
โทรศัพท์. 032810151 โทรสาร. 032810152
67 พณิชยการหัวหิน 30/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77110
โทรศัพท์. 032547083-5 โทรสาร. 032520774
 ปราจีนบุรี
68 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 97 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   25000
โทรศัพท์. 037211401 โทรสาร. 037200690
69 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี 49 ถนนริมน้ำ ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   25110
โทรศัพท์. 037205803 โทรสาร. 037205235
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 295 หมู่4 ถนน304 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   25240
โทรศัพท์. 037451252 โทรสาร. 037451253
71 สายมิตรเทคโนโลยี 1/3 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   25110
โทรศัพท์. 037202616
 พระนครศรีอยุธยา
72 เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 94 หมู่6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13000
โทรศัพท์. 035335694 โทรสาร. 035335873 ต่อ 100
73 เทคโนโลยีอยุธยา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13000
โทรศัพท์. 035241889 โทรสาร. 035242247
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 21/23 หมู่2 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13000
โทรศัพท์. 035321201-2 โทรสาร. 035211303
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงอาชีวะเสนา 124 หมู่ที่ 8 ซอยผดุงธรรม ถนนผดุงเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13110
โทรศัพท์. 035217154 โทรสาร. 035217154
76 ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 91/1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13000
โทรศัพท์. 035213942-4 โทรสาร. 035336335
 ระยอง
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 10/8 ซ.สุนทรภู่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   21110
โทรศัพท์. 038026400 โทรสาร. 038026401
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   21000
โทรศัพท์. 038022835-7 โทรสาร. 038022835-7 ต่อ 301
79 โปลีเทคนิคระยอง 299/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   21000
โทรศัพท์. 038655055 โทรสาร. 038655055
80 ระยองพาณิชยการ 77/1 ซอยเรือนจำ ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   21000
โทรศัพท์. 038861568 โทรสาร. 038861569
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง   21130
โทรศัพท์. 038030442-5 โทรสาร. 038030443
82 เทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ 333 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   21110
โทรศัพท์. 038677394-5 โทรสาร. 038677393
83 อักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง  
โทรศัพท์. 038-604-741 ต่อ 102 โทรสาร. 038-604-741 ต่อ 104
 ราชบุรี
84 ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค 49 ถนนก้อนทอง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   70000
โทรศัพท์. 032321337 โทรสาร. 032321337
85 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 80/28 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   70000
โทรศัพท์. 032338793 โทรสาร. 032314767
86 ราชบุรีบริหารธุรกิจ 154 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   70000
โทรศัพท์. 032337147 โทรสาร. 032325497
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 1 ถนนราษฎร์ร่วมใจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   70110
โทรศัพท์. 032211955 โทรสาร. 032201573
88 อาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่ง 24 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   70110
โทรศัพท์. 032211260 โทรสาร. 023221993
 ลพบุรี
89 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 555 ม.2 ซ.เทศบาล5/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี   15170
โทรศัพท์. 036-432-266 โทรสาร. 036-432-265
90 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 60/10 ม.3 ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   15000
โทรศัพท์. 036613475 โทรสาร. 036413262
91 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 237 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   15000
โทรศัพท์. 036412568, 036412828 โทรสาร. 036412828
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 95/11 หมู่4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   15000
โทรศัพท์. 036413139 โทรสาร. 036411857
93 บริหารธุรกิจละโว้ 19 หมู่11 ถนนพหลโยธิน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   15000
โทรศัพท์. 036499476 โทรสาร. 036499474
94 โปลีเทคนิคลพบุรี ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   15000
โทรศัพท์. 036412568 โทรสาร. 036412828
95 เอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี 60 ซอยร่วมมิตร ถนนโกษาปาน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   15000
โทรศัพท์. 036613444 โทรสาร. 036626222
96 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 426/4 ม.6 ถนนท่าดินดำ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   15130
โทรศัพท์. 036630818 โทรสาร. 036630818
97 แพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ 87 หมู่ที่ 5 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี   15170
โทรศัพท์. 036413805,036422600
 สมุทรปราการ
98 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 330 หมู่ที่ 2 ซอยอู่ทอง ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   10280
โทรศัพท์. 023827471-72 โทรสาร. 027015290
99 เกริกวิทยาลัย 7/1 หมู่ที่ 2 ถนนหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   10540
โทรศัพท์. 023125115-6 โทรสาร. 023125115-6 ต่อ 106
100 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 6/9 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ กม.9 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   10540
โทรศัพท์. 023855509,023855266 โทรสาร. 023855266 ต่อ 128
101 เทคโนโลยีเปรมฤทัย 21 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   10540
โทรศัพท์. 027451091-4 โทรสาร. 023984159
102 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 46/7 หมู่12 ซอยบีดีไอ ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   10540
โทรศัพท์. 023373101-2 โทรสาร. 023373829
103 สุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์. 02-346-5361-9 โทรสาร. 02-346-5360
104 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 120/20 ม.16 ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมการเคหะบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   10540
โทรศัพท์. 02-7053536 โทรสาร. 02-7053530
 สมุทรสาคร
105 ฐานเทคโนโลยี 64 ม.4 ถนนพระราม2 ซอย100 ตำบลบางน้ำจีด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   74000
โทรศัพท์. 0224530800 โทรสาร. 024530877
 สระบุรี
106 เทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี 232 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   18000
โทรศัพท์. 036211082 โทรสาร. 036211082
107 บริหารธุรกิจสระบุรี 232 ถนนพิชัยรณรงค์สงคาม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   18000
108 โปลีเทคนิคสระบุรี 223 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   18000
โทรศัพท์. 036221688 โทรสาร. 035313768
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 230 ถนนพระพายัพ ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   18110
โทรศัพท์. 036358314 โทรสาร. 036358314
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 90/2 ม.1 ถนนเทศบาล3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   18110
โทรศัพท์. 036362021 โทรสาร. 036362021 ต่อ 131
111 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสยามภูมิ 99 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี   18000
โทรศัพท์. 036369339-40 โทรสาร. 036369338
 สระแก้ว
112 เทคโนโลยีสระแก้ว 337 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   27000
โทรศัพท์. 037435253
113 ไฮเทค-เทคโนโลยี 888 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   27000
โทรศัพท์. 037447320 โทรสาร. 037447320 ต่อ 110
 สิงห์บุรี
114 บริหารธุรกิจสิงห์บุรี 211 ถนนธรรมโชติ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   16000
โทรศัพท์. 036511907
115 พณิชยการสิงห์บุรี 601 ถนนธรรมโชติ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   16000
โทรศัพท์. 036511907
116 พณิชยการชัยนาท 194 หมู่ที่6 ถนนชัยณรงค์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี   17000
โทรศัพท์. 056411508 โทรสาร. 056420903
 สุพรรณบุรี
117 สหวิทย์บริหารธุรกิจ 64/8 ถนนขุนไกร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทรศัพท์. 035522152 โทรสาร. 035500850
 อ่างทอง
118 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง 44/35 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   14000
 เพชรบุรี
119 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนท์ชะอำ 849/21 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   76120
โทรศัพท์. 032508136-9 โทรสาร. 032451275
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 199/2 ม.2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   76000
โทรศัพท์. 032425393 โทรสาร. 032402120
121 พณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ 196 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   76000
โทรศัพท์. 032432243 โทรสาร. 032402120
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย