ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
19 ส.ค. 2565 (เข้าชม 208 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. (ลงทะเบียนประชุมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565)
08 ส.ค. 2565 (เข้าชม 198 ครั้ง)
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจชื่อวิทยาลัย
03 ส.ค. 2565 (เข้าชม 181 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญร่วมเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 พ.ศ. 2565
02 ส.ค. 2565 (เข้าชม 178 ครั้ง)
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคมฯ) ประจำปีงบประมาณ 2566
02 ส.ค. 2565 (เข้าชม 144 ครั้ง)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการลงโฆษณาในวารสารระบบ E-Book ของสมาคมฯ ประจำปี 2565
27 ก.ค. 2565 (เข้าชม 196 ครั้ง)
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา (ส่งภายในวันที่ 31 ก.ค. 2565)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย