ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
--- เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน)
                                                         
                       1.  ดับเบิ้ลคลิก >>>  https://www.dropbox.com/s/oq2mi4duwq9tc26/1.zip?dl=0 
 
                       2.  ดับเบิ้ลคลิก >>>  https://www.dropbox.com/s/th7x42omqjfx35s/2.zip?dl=0


                          
                         


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 29 ธ.ค. 2557  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 4139 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
--- เรื่อง การจัดประกวดโครงการ Design Hero : The New Normal  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 2563
--- เรื่อง แบบสอบถามวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน ในประเทศไทย   โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 2562
--- เรื่อง รับครูอาสาสมัครและครูสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562   โพสเมื่อ 14 พ.ค. 2562
--- เรื่อง ทำความร่วมมือโครงการเงินกู้จากประเทศอิสราเอล  โพสเมื่อ 21 ม.ค. 2562
--- เรื่อง โครงการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึุกษาจบใหม่  โพสเมื่อ 02 พ.ย. 2561
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย