ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลก

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 15 ต.ค. 2563  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 112 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลก  โพสเมื่อ 15 ต.ค. 2563
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคม) ตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาในระบบ พ.ศ. 2563  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "From Zero to Hero" สู่การแข่งขันรางวัลระดับโลก WWDC  โพสเมื่อ 10 ก.ค. 2563
เรื่อง การบริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  โพสเมื่อ 07 ก.พ. 2563
เรื่อง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563  โพสเมื่อ 03 ก.พ. 2563
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย