ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 13 ก.ย. 2564  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 63 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โพสเมื่อ 13 ก.ย. 2564
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พ.ศ.2564   โพสเมื่อ 07 เม.ย. 2564
เรื่อง การขยายเวลาเปิดระบบเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 และการได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  โพสเมื่อ 01 มี.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563  โพสเมื่อ 25 ม.ค. 2564
เรื่อง เลื่อนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่ม กรุงเทพมหานคร  โพสเมื่อ 05 ม.ค. 2564
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย