ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
20 ม.ค. 2566 (เข้าชม 229 ครั้ง)
นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกกลุ่มกทม. เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" วันที่ 18 ม.ค.2566 ณ ลานเอนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
23 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 316 ครั้ง)
นายกสมาคมฯที่ปรึกษาสมาคมและตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมลงนามความร่วมมือกับบริษัทอำมาตย์คลาวด์จำกัด วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
15 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 258 ครั้ง)
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค จ.ชลบุรี
23 พ.ย. 2565 (เข้าชม 408 ครั้ง)
รูปภาพนายกสมาคมกรรมการสมาคมร่วมประชุมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนความร่วมมือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
23 พ.ย. 2565 (เข้าชม 271 ครั้ง)
รูปภาพประชุมคณะกรรมการสมาคมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
26 ก.ค. 2565 (เข้าชม 1442 ครั้ง)
รูปภาพการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ประจำปี 2565-2567 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
04 ก.พ. 2565 (เข้าชม 1171 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวันที่ 2 ก.พ. 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
19 ม.ค. 2565 (เข้าชม 936 ครั้ง)
คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมประชุมความร่วมมือกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน วันที่ 13 ม.ค. 2565 ณ สำนักงานสมาคม เขตดุสิต กทม.
11 มิ.ย. 2564 (เข้าชม 1625 ครั้ง)
นายกสมาคมนำคณะกรรมบริหารสมาคมเข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มิ.ย. 2564 ณ ห้องวชิราวุธ ชั้น2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
28 ม.ค. 2564 (เข้าชม 1245 ครั้ง)
นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมร่วมประชุมหารือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลเพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือหลังการแพร่ระบาดของโควิด19 วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสมาคมกทม.
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย